Aktualności

11-10-2019

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego
przy ul. Wilczak 12 A – wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r.


Spóldzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w nawiazaniu do informacji zamieszonej na stronie internetowej z dnia 17 stycznia 2017 roku, z nieskrywana satysfakcja zawiadamia, iz po wszczeciu postepowania na wniosek Spóldzielni, Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 czerwca 2019 roku oddalil skarge T – Mobile Polska S. A. z siedziba w Warszawie, na decyzje Glównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 25 pazdziernika 2018 roku, stwierdzajaca niewaznosc decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej T-Mobile Polska S. A., pozwolenia na budowe stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. Wilczak 12 A w Poznaniu.

» czytaj więcej «

25-06-2019

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 10.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 10.06.2019 r.

» czytaj więcej «

20-05-2019

Walne Zgromadzenie 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 w auli Wydziału Nauk Geograficznych ul. Krygowskiego 10 (Morasko).

Poniżej do pobrania materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni:
 

» czytaj więcej «

20-05-2019

Informacja o osobach uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem przypominamy, że 9 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmienione zostały między innymi zasady nabycia i utraty członkostwa. Przekłada się to bezpośrednio na uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

» czytaj więcej «

13-02-2019

Awaria telefonów w siedzibie spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" informuje, że w związku z nadal trwającą awarią łączy telekomunikacyjnych T-mobile, utudniony jest kontakt telefoniczny z biurami Spółdzielni.

Podajemy numery telefonów komórkowych do Działu Technicznego:600 49 40 31, 600 49 40 28, 600 46 88 08
Ze Spółdzielnią można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej. Podajemy adresy 
e- mail: biuro@wielkopolanka.pl, administracja@wielkopolanka.pl, zarzad@wielkopolanka.pl

» czytaj więcej «

01-02-2019

List polustracyjny

W załączniku znajdą Państwo skan listu polustracyjnego.

» czytaj więcej «

30-01-2019

Plan remontowy na rok 2019

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 28 stycznia 2019 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2019. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.

» czytaj więcej «

10-12-2018

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania, po drugich konsultacjach.

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Szelągowska i ul. Wilczak w Poznaniu.

» czytaj więcej «

02-07-2018

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 18.06.2018 r.

Szanowni Państwo poniżej prezentujemy protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 18.06.2018 r.

» czytaj więcej «

05-06-2018

Informacja o osobach uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem przypominamy, że 9 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmienione zostały między innymi zasady nabycia i utraty członkostwa. Przekłada się to bezpośrednio na uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

» czytaj więcej «

07-02-2018

Plan remontowy na 2018 rok

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 5 lutego 2018 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2018. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.  

» czytaj więcej «

26-06-2017

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania.

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Szelągowska i ul. Wilczak w Poznaniu.

» czytaj więcej «

26-06-2017

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 05.06.2017r.

Szanowni Państwo poniżej prezentujemy protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 05.06.2017r.

» czytaj więcej «

17-01-2017

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wilczak 12A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” zawiadamia, że skierowała pisma do Urzędu Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zawiadomieniem o możliwości naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego podczas budowy masztu telefonii komórkowej na budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wilczak 12A. Ponadto Spółdzielnia złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie Spółdzielni za stronę, w postępowaniu administracyjnym oraz o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej budowy przedmiotowego masztu.  

» czytaj więcej «

08-03-2016

List polustracyjny.

W załaczniku znajdą Państwo skan listu polustracyjnego. List polustracyjny.pdf

» czytaj więcej «

27-11-2015

Zmiana adresu siedziby Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje o mającej nastąpić wkrótce zmianie adresu siedziby Spółdzielni.

» czytaj więcej «

02-07-2013

Instrukcja segregacji śmieci.

Z dniem 1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła nowy system odprowadzania i rozliczania śmieci bytowych, powstających na zamieszkiwanych przez Państwa nieruchomościach. W związku z zadeklarowaniem przez Spółdzielnię segregowania odpadów, mającym na celu obniżenie ponoszonych przez Państwa kosztów, poniżej prezentujemy instrukcję segregacji.

» czytaj więcej «

23-05-2013

Oświadczenie dla lokali użytkowych.

Wchodząca w życie w dniu 1 lipca 2013 roku nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza nowy system odprowadzania i rozliczania śmieci bytowych, powstających w użytkowanych przez Państwa lokalach. Prosimy o rzetelne wypełnienie załączonego oświadczenia, dotyczącego ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w Państwa lokalu.

» czytaj więcej «

20-05-2013

Oświadczenie o liczbie osób zamiekszkujących lokal.

Wchodząca w życie w dniu 1 lipca 2013 roku nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza nowy system odprowadzania i rozliczania śmieci bytowych, powstających na zamieszkiwanych przez Państwa nieruchomościach.Prosimy o rzetelne wypełnienie załączonego oświadczenia, dotyczącego liczby osób zamieszkujących/przebywających czasowo w danym lokalu.

» czytaj więcej «

12-12-2012

Wykaz ilości złożonych deklaracji, dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

Spółdzielnia prezentuje poniżej wykaz ilości złożonych deklaracji, dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.
Na żadnej z zainteresowanych lokalizacji nie udało się uzyskać wymaganej 75% ilości głosów.

» czytaj więcej «

01-06-2009

Ujednolicone umowy gospodarzy domów

Od 1 czerwca 2009 roku gospodarze wszystkich budynków SM Wielkopolanka mają ujednolicone umowy o świadczenie usług porządkowych.

» czytaj więcej «

14-04-2009

Pierwsza wspólnota

30 marca tego roku z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka wyodrębniła się  pierwsza wspólnota mieszkaniowa. Decyzję o powo?łaniu wspólnoty podjęli  mieszkańcy budynku  przy ulicy Calliera 5, w którym jest 12 lokali. Punktem wyjścia do powołania wspólnoty było wyodrębnienie wszystkich lokali przy Calliera. Nowa wspólnota  powierzyła zarządzanie budynkiem SM Wielkopolanka.

» czytaj więcej «

Akty prawne


     Regulaminy


     Statut Spółdzielni

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".