Aktualności

07-02-2018

Plan remontowy na 2018 rok

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" w dniu 5 lutego 2018 roku, podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2018. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.  

» czytaj więcej «

27-12-2017

Biura Spółdzielni nieczynne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" informuje, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku biura Spółdzielni będą nieczynne.

» czytaj więcej «

13-09-2017

Włączenie centralnego ogrzewania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" informuje, że od dnia 13 września 2017 roku, uruchomione zostanie centralne ogrzewanie na wszystkich lokalizacjach Spółdzielni. W przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą ciepła prosimy o kontakt z działem technicznym.

» czytaj więcej «

26-06-2017

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania.

Pismo SM „Wielkopolanka” w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Szelągowska i ul. Wilczak w Poznaniu.

» czytaj więcej «

26-06-2017

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 05.06.2017r.

Szanowni Państwo poniżej prezentujemy protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 05.06.2017r.

» czytaj więcej «

12-05-2017

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017r. o godz. 18.00 w auli Wydziału Nauk Geograficznych 
ul. Krygowskiego 10 (Morasko).

» czytaj więcej «

25-04-2017

Protest w sprawie obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne

Protestu w sprawie nałożenia na właścicieli i spółdzielnie mieszkaniowe obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne. 

» czytaj więcej «

01-03-2017

Protest członków spółdzielni mieszkaniowych przeciwko anty-spółdzielczemu projektowi ustawy

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”, przedstawia pismo otrzymane z Krajowej Rady Spółdzielczej dotyczące ogólnopolskiego protestu członków spółdzielni mieszkaniowych przeciwko anty-spółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze autorstwa KUKIZ’15 (Druk Sejmowy nr 1268).

» czytaj więcej «

30-01-2017

Plan remontów na rok 2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w dniu 26 stycznia 2017r., podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontowego Spółdzielni na rok 2017. W załączniku znajdziecie Państwo plan remontów.

» czytaj więcej «

17-01-2017

Maszt Telefonii Komórkowej na Budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wilczak 12A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” zawiadamia, że skierowała pisma do Urzędu Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zawiadomieniem o możliwości naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego podczas budowy masztu telefonii komórkowej na budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wilczak 12A. Ponadto Spółdzielnia złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie Spółdzielni za stronę, w postępowaniu administracyjnym oraz o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej budowy przedmiotowego masztu.  

» czytaj więcej «

06-05-2016

Plany budowy wieżowca - ul. Murawa

Szanowni Państwo, z satysfakcją informujemy o sukcesie odniesionym w sprawie dotyczącej wieżowca przy ul. Murawa (na tyłach "Piotra i Pawła"). 

» czytaj więcej «

08-03-2016

List polustracyjny.

W załaczniku znajdą Państwo skan listu polustracyjnego. List polustracyjny.pdf

» czytaj więcej «

27-11-2015

Zmiana adresu siedziby Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje o mającej nastąpić wkrótce zmianie adresu siedziby Spółdzielni.

» czytaj więcej «

02-07-2013

Instrukcja segregacji śmieci.

Z dniem 1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła nowy system odprowadzania i rozliczania śmieci bytowych, powstających na zamieszkiwanych przez Państwa nieruchomościach. W związku z zadeklarowaniem przez Spółdzielnię segregowania odpadów, mającym na celu obniżenie ponoszonych przez Państwa kosztów, poniżej prezentujemy instrukcję segregacji.

» czytaj więcej «

23-05-2013

Oświadczenie dla lokali użytkowych.

Wchodząca w życie w dniu 1 lipca 2013 roku nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza nowy system odprowadzania i rozliczania śmieci bytowych, powstających w użytkowanych przez Państwa lokalach. Prosimy o rzetelne wypełnienie załączonego oświadczenia, dotyczącego ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w Państwa lokalu.

» czytaj więcej «

20-05-2013

Oświadczenie o liczbie osób zamiekszkujących lokal.

Wchodząca w życie w dniu 1 lipca 2013 roku nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza nowy system odprowadzania i rozliczania śmieci bytowych, powstających na zamieszkiwanych przez Państwa nieruchomościach.Prosimy o rzetelne wypełnienie załączonego oświadczenia, dotyczącego liczby osób zamieszkujących/przebywających czasowo w danym lokalu.

» czytaj więcej «

19-02-2013

Sąd Najwyższy wydał rozstrzygnięcia.

Informujemy, że w ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał rozstrzygnięcia dotyczące następujących spraw:
- uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia SM „Wielkopolanka” z 23 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia środków z funduszu remontowego na fundusz zasobowy;
- uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM „Wielkopolanka” z 19 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania niedopłat związanych z lokalami.

» czytaj więcej «

12-12-2012

Wykaz ilości złożonych deklaracji, dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

Spółdzielnia prezentuje poniżej wykaz ilości złożonych deklaracji, dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.
Na żadnej z zainteresowanych lokalizacji nie udało się uzyskać wymaganej 75% ilości głosów.

» czytaj więcej «

10-05-2012

Sporne grunty - Umińskiego i Grunwaldzka.

Od prawie 5 lat toczy się proces sądowy dotyczący uregulowania stanu prawnego gruntów, na których położone są dwie lokalizacje SM Wielkopolanka przy ulicy Umińskiego i przy ulicy Grunwaldzkiej 165/173.

» czytaj więcej «

13-03-2012

O niedopłatach w mediach

Odnosząc się do artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej z dnia 12 marca 2012 roku pt. „Sąd: Wielkopolanka powinna ściągać długi od mieszkańców” wyjaśniamy, że przedmiotem rozważań Sądu Apelacyjnego było jedynie badanie zgodności z prawem uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad pokrywania niedopłat związanych z lokalami, powstałych z tytułu rozliczeń wkładów budowlanych.

» czytaj więcej «

05-03-2012

Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację spółdzielni.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że wyrokiem z dnia 1 marca 2012 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu uwzględnił apelację Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”. Apelacja ta została wniesiona przez pełnomocnika Spółdzielni w sprawie zainicjowanej przez Huberta N., dotyczącej ustalenia niewazności uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu środków funduszu remontowego na zasilenie funduszu zasobowego. W wydanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny przychylił się do argumentacji Spółdzielni i oddalił żądanie Huberta N. w całości. Zasądził też od niego zwrot kosztów sądowych. Jednocześnie Sąd nakazał ściągnąć od przegrywającego sprawę Huberta N. kwotę 5.298,74 zł tytułem zwrotu wydatków związanych z udziałem powołanego w sprawie biegłego.

» czytaj więcej «

09-02-2012

Wyrok Sądu Apelacyjnego.

W dniu 8 lutego 2012 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, ustalajacy nieważność uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”. Przedmiotowa uchwała dotyczyła kwestii pokrywania niedopłat, powstałych wskutek błędnych, ostatecznych rozliczeń.

» czytaj więcej «

03-11-2011

Oświadczenie.

Szanowni Państwo,
Zarząd SM Wielkopolanka chciałby w kilku słowach odnieść się do pojawiających się w internecie informacji, których autorzy niezmiennie manifestują satysfakcję z problemów części członków Spółdzielni. Zaznaczyć należy, iż owe problemy są m. in. owocami aktywności twórców wspomnianych informacji. Przechodząc do meritum, wskazujemy w pierwszej kolejności, iż orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 września 2011 roku, z radością powitane jedynie przez kilku członków Spółdzielni, nie jest prawomocne, zatem przedwczesne jest ferowanie jakichkolwiek kategorycznych twierdzeń w zakresie skutków wspomnianego wyroku.

» czytaj więcej «

20-10-2011

Artykuł w Gazecie Wyborczej.

Wczoraj w lokalnej Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł poświecony problemom naszej Spółdzielni związanymi z zaskarżeniem przez Piotra Kotka uchwały z roku 2009 Walnego Zgromadzenia SM Wielkopolanka w sprawie likwidacji tzw. niedopłat (link do artykułu poniżej).

» czytaj więcej «

14-10-2011

Komunikat

W dniu 12 października 2011 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie z powództwa
H. Norka o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2008 r. wydał wyrok, w którym częściowo uwzględnił to powództwo. Sąd w części podzielił stanowisko Spółdzielni.

» czytaj więcej «

03-10-2011

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

W dniu 30 września 2011 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie z powództwa P. Kotka o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2009 roku, w przedmiocie ustalenia zasad pokrywania niedopłat związanych z lokalami, wydał wyrok, w którym uwzględnił to powództwo.

» czytaj więcej «

12-07-2011

Prawo własności deklaracje

W ostatnim czasie Spółdzielnia rozesłała do właścicieli lokali mieszkalnych, użytkowych oraz miejsc postojowych, położonych na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, pisma ws. wykupu w/w prawa użytkowania w prawo własności. Do pism dołączona została deklaracja wraz z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie na adres Spółdzielni.

» czytaj więcej «

31-05-2011

Prawo własności gruntu

Informujemy, że do osób posiadających tytuł prawny do lokali położonych przy ulicy Św. Rocha 19 D - P w Poznaniu, zostały wysłane deklaracje w przedmiocie zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.

» czytaj więcej «

26-05-2011

Śledztwo umorzone

Od sierpnia ub. roku, o czym już wcześniej informowaliśmy, było prowadzone postępowanie przygotowawcze przeciwko władzom Spółdzielni w sprawie nieegzekwowania niedopłat oraz ich odpisania w księgach.

» czytaj więcej «

15-03-2011

Odrębna własność lokali

W załączniku przedstawiamy aktualny stan zaawansowanie prac przy ustanawianiu odrębnej własności lokali.

» czytaj więcej «

28-02-2011

Nowe regulaminy.

Uprzejmie informujemy, że w dziale "Akty prawne" znajdą Państwo cztery nowe regulaminy: 3 przyjęte ostatnio przez Radę Nadzorczą i 1 przyjęty przez Zarząd.

» czytaj więcej «

24-11-2010

Artykuł w Głosie Wielkopolskim.

Informujemy, ze w dniu 20 listopada 2010 roku w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł dotyczący niedopłat.

» czytaj więcej «

10-11-2010

Modernizacja kotłowni - Umińskiego 8-10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, że w dniu 8 listopada br. rozpoczęły się prace, mające na celu modernizację kotłowni w budynkach przy ulicy Umińskiego 8 – 10. Spowoduje to w przyszłości obniżenie kosztów za dostarczane ciepło oraz większą efektywność systemu grzewczego.  

» czytaj więcej «

04-11-2010

Zawiadomienie do Prokuratury.

Do Prokuratury Rejonowej w Poznaniu wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółdzielni poprzez nieegzekwowanie niedopłat oraz ich odpisanie w księgach. Wystosowali je Piotr Kotek, Maria Moś, Hubert Norek i Benedykt Torzewski.

» czytaj więcej «

03-11-2010

Artykuł w Gazecie Wyborczej.

W „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł „Znów konflikt w Wielkopolance”, który opisuje sytuację w naszej Spółdzielni. „Około 800 wła?ścicieli mieszkań nie może wydzielić swoich lokali i założyć wspólnot. Powód? Wszystko zablokował jeden z członków spółdzielni. Mieszkańcy są załamani.”

» czytaj więcej «

07-07-2010

Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia.

Poniżej umieszczamy zeskanowany protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka oraz skany uchwał podjętych przez Walne, które odbyło się 15 czerwca tego roku.

» czytaj więcej «

23-06-2010

Informacja z Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15 czerwca tego roku w auli Wydziału Nauk Geograficznych UAM w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka. W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 170 członków Spółdzielni z 2204 uprawnionych.

» czytaj więcej «

02-06-2010

Odpowiedź Zarządu Spółdzielni na ulotki pojawiające się w skrzynkach.

Poniżej znajdą Państwo odpowiedź członków Zarządu SM Wielkopolanka na pismo panów Piotra Kotka i Huberta Norka, które było dystrybuowane wśród członków naszej Spółdzielni.

» czytaj więcej «

04-05-2010

Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia odbędą się wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2010 – 2013. Kandydatów do Rady Nadzorczej może zgłaszać grupa co najmniej 30 członków Spółdzielni, w terminie do dnia 4 czerwca 2010 roku.

» czytaj więcej «

21-04-2010

Udzielenie zabezpieczenia - decyzja.

Sąd Apelacyjny, pomimo starań pełnomocnika Spółdzielni, podtrzymał decyzję o udzieleniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2009 roku. Informujemy również, że sprawa dotyczy tylko wniosku złożonego przez pana Piotra Kotka, gdyż pani Marta Mancewicz cofnęła pozew.

» czytaj więcej «

25-02-2010

Wzrost opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

W grudniu ubiegłego roku Spółdzielnia otrzymała pismo Prezydenta Miasta Poznania, informujące o podniesieniu opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
z kwoty 90.767,21 zł do 625.504,23 zł. Miało to bezpośrednie przełożenie na wysokość comiesięcznych opłat eksploatacyjnych, o czym informowaliśmy Państwa w odrębnej korespondencji.

» czytaj więcej «

17-02-2010

Odrębna własność lokali.

W załączniku przedstawiamy aktualny stan zaawansowanie prac przy ustanawianiu odrębnej własności lokali. 

» czytaj więcej «

20-01-2010

Sąd wstrzymał wykonanie uchwały.

Przeciwko uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” z dnia 19 października 2009 r. zostały wniesione do Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydziału I Cywilnego dwa pozwy: Marta Mancewicz – pozew z dnia 27 listopada 2009 r. oraz Piotr Kotek, były Przewodniczący Rady Nadzorczej – pozew z dnia 28 listopada 2009 r.

» czytaj więcej «

17-12-2009

Artykuł w Głosie Wielkopolskim o Spółdzielni.

W dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego ukazał się artykuł o sytuacji w Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka. Zachęcamy Państwa do lektury (skan artykułu w załączeniu).

» czytaj więcej «

04-11-2009

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dla Państwa wygody poniżej umieszczamy zeskanowany protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka.  

» czytaj więcej «

29-10-2009

Odpowiedź Spółdzielni.

Informujemy Państwa, iż w dniu 27 października pełnomocnik Spółdzielni złożył w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie. Spółdzielnia obecnie oczekuje na postanowienie Sądu w tej sprawie.

» czytaj więcej «

28-10-2009

Przeciwko woli większości.

W dniu 26 października do Zarządu Spółdzielni wpłynęło pismo, informujące o złożeniu do Sądu Okręgowego w Poznaniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania oraz o spodziewanym w najbliższym czasie zaskarżeniu uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”.

» czytaj więcej «

22-10-2009

Uchwała została przyjęta.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”, które odbyło się w dniu 19 października 2009r przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia zasad pokrywania niedopłat związanych z lokalami, zgodną z wnioskiem Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2009 roku, z poprawką wniesioną przez p. Dariusza Walkowiaka.

» czytaj więcej «

21-10-2009

Rozstrzygnięcie referendum w sprawie szlabanu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka informuje, że referendum przeprowadzone w dniach 21 września do 2 października, dotyczące funkcjonowania szlabanu przy wjeździe na osiedle Na Murawie zostało rozstrzygnięte. Większość mieszkańców osiedla opowiedziała się za całodobowym zamknięciem szlabanu.

» czytaj więcej «

18-09-2009

Dachy, balkony, śmietniki - zdjęcia.

Prace remontowe prowadzone w tym roku przez SM Wielkopolanka nie dotyczą tylko balkonów. Malowane są również klatki schodowe, reperowane dachy i tarasy oraz zamykane śmietniki.

» czytaj więcej «

28-08-2009

Postępy prac remontowych - zdjęcia.

Trwają zaplanowane na rok 2009 remonty poszczególnych lokalizacji.

» czytaj więcej «

01-06-2009

Ujednolicone umowy gospodarzy domów

Od 1 czerwca 2009 roku gospodarze wszystkich budynków SM Wielkopolanka mają ujednolicone umowy o świadczenie usług porządkowych.

» czytaj więcej «

23-04-2009

Nowe pomiary

We wszystkich budynkach SM Wielkopolanka założono nowe urządzenia do opomiarownia zużycia mediów w systemie radiowym.

» czytaj więcej «

14-04-2009

Pierwsza wspólnota

30 marca tego roku z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka wyodrębniła się  pierwsza wspólnota mieszkaniowa. Decyzję o powo?łaniu wspólnoty podjęli  mieszkańcy budynku  przy ulicy Calliera 5, w którym jest 12 lokali. Punktem wyjścia do powołania wspólnoty było wyodrębnienie wszystkich lokali przy Calliera. Nowa wspólnota  powierzyła zarządzanie budynkiem SM Wielkopolanka.

» czytaj więcej «

01-04-2009

Uchwała Rady Nadzorczej

Uchwała Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 04.03.2009 ws. spłaty zadłużenia z tytułu podatku VAT.

» czytaj więcej «

30-04-2008

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ostatecznego rozliczenia kosztów budowy lokali

Na posiedzeniach w dniach 02.04.2008r. oraz 29.04.2008r. Rada Nadzorcza SM "Wielkopolanka" podjęła uchwały w przedmiocie rozliczenia inwestycji.

» czytaj więcej «

28-04-2008

Rady Osiedli

W związku z wejściem w życie nowego Stautu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wielkopolanka" pragniemy zwrócić Panstwa uwagę na istotne zmiany dotyczące funkcjonowania Rad Osiedli.

» czytaj więcej «

Akty prawne


     Regulaminy


     Statut Spółdzielni

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".