Komunikaty

15-11-2019

PRZETARG ofertowy nieograniczony na zakup udziału we współwłasności hali garażowej miejsca postojowe przy ul. Rocha 19

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 104, OGŁASZA PRZETARG ofertowy nieograniczony na zakup udziału we współwłasności hali garażowej:

 
miejsca postojowe przy ul. Rocha 19

» czytaj więcej «

15-11-2019

PRZETARG ofertowy nieograniczony na zakup udziału we współwłasności hali garażowej miejsca postojowe przy ul. Naramowickiej 203

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 104, OGŁASZA PRZETARG ofertowy nieograniczony na zakup udziału we współwłasności hali garażowej:

miejsca postojowe przy ul. Naramowickiej 203

» czytaj więcej «

15-11-2019

PRZETARG ofertowy nieograniczony na zakup udziału we współwłasności hali garażowej miejsca postojowe przy ul. Konfederackiej 9-11

 Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 104, OGŁASZA PRZETARG ofertowy nieograniczony na zakup udziału we współwłasności hali garażowej:

miejsca postojowe przy ul. Konfederackiej 9-11

» czytaj więcej «

15-11-2019

PRZETARG ofertowy nieograniczony na zakup udziału we współwłasności hali garażowej miejsca postojowe przy ul. Grunwaldzkiej 165

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 104, OGŁASZA PRZETARG ofertowy nieograniczony na zakup udziału we współwłasności hali garażowej:

miejsca postojowe przy ul. Grunwaldzkiej 165

» czytaj więcej «

05-11-2019

Awaria zasobnika wody ciepłej ul. Naramowicka 203-205

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WIELKOPOLANKA” informuje, że ze względu na awarię zasobnika wody ciepłej oraz konieczność jego wymiany przez firmę Veolia S.A. do dnia 18.11.2019r. mogą występować wahania temperatury ciepłej wody. Dot. ul. Naramowicka 203-205

 

» czytaj więcej «

03-09-2019

Uruchomienie ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" informuje, że w związku z planowanym na 9 września 2019 r. uruchomieniem ogrzewania, napełnione zostają wszystkie instalacje grzewcze. Prosimy o nastawienie zaworów grzejnikowych na maksymalną wartość. Czynność ta pozowli na skuteczne odpowietrzenie instalacji.  

» czytaj więcej «

27-05-2019

Podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.07.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w imieniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że od 1 lipca 2019 r. nastąpi podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

» czytaj więcej «

13-05-2019

Wyrok I instancji ws. wód opadowych

Szanowni Państwo,

7 stycznia 2019 r. informowaliśmy o wszczęciu procesów w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Przypominamy, że Miasto Poznań – ZDM oraz Aquanet S.A. przyjęły, że obowiązująca od początku roku 2018 ustawa Prawo wodne oraz znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dały podstawę do podwyższenia opłat za świadczenie usług. Spółdzielnia wystąpiła na drogę sądową w celu zakwestionowania tego stanowiska.

Zarząd SM „Wielkopolanka”

» czytaj więcej «

24-04-2019

Utworzenie funduszu celowego na sfinansowanie dostawy i montażu szlabanu ul. Czapla 21

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ankietowego w sprawie postawienia szlabanu przy wjeździe na osiedle położone przy ul. Czapla 21, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 8/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, w sprawie utworzenia funduszu celowego na sfinansowanie dostawy i montażu szlabanu na lokalizacji Spółdzielni stanowiącej nieruchomość przy ul. Czapla 21 w Poznaniu.

» czytaj więcej «

05-04-2019

Umowa ubezpieczeniowa Uniqa TU S.A.- formularz

Spóldzielnia Mieszkaniowa " Wielkopolanka" informuje, ze od 01.04.2019 r. zawarla umowe ubezpieczeniowa z towarzystwem UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. W zwiazku z powyzszym zalaczamy aktywny formularz. Formularz ten jest dostepny takze w zakladce Formularze na naszej stronie internetowej.

» czytaj więcej «

07-01-2019

informacja w sprawie wód opadowych

» czytaj więcej «

17-09-2018

Przeprowadzenie odpowietrzenia instalacji grzewczej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIELKOPOLANKA" informuje, że w związku z planowanym uruchomieniem ogrzewania napełnione zostają wszystkie instalacje grzewcze. Prosimy o nastawienie zaworów grzejnikowych na maksymalną wartość. Czynność ta pozwoli na skuteczne odpowietrzenie instalacji. 

» czytaj więcej «

21-03-2018

Montaż światłowodów na Dolinie.

 W dniu jutrzejszym tj. 22.03.2018 r. Na lokalizacji Dolina 5-8, rozpocznie się montaż instalacji światłowodowej przez INEA S.A.

» czytaj więcej «

12-03-2018

Wymiana wodomierzy, podzielników i liczników ciepła.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WIELKOPOLANKA” informuje, że w terminie od 19 marca 2018r. do 10 czerwca 2018r. przeprowadzona będzie wymiana wodomierzy, podzielników i liczników ciepła lokali będących w zasobach Spółdzielni.  Wodomierze i podzielniki ciepła będą wymieniane w dwóch niezależnych terminach. Komunikaty informujące o dacie wymiany będą zamieszczone przez firmy Ista oraz Techem na drzwiach wejściowych do klatek schodowych.
Prosimy o udostępnienie lokali zgodnie z zamieszczanymi komunikatami.

» czytaj więcej «

22-01-2018

Opłata korespondencyjna

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" informuje, że z dniem 1 maja 2018 roku wprowadzona zostanie opłata korespondencyjna. Opłata dotyczy osoby, której przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego (użytkowego, miejsca postojowego, garażu) wchodzących w skład zasobów Spółdzielni, a która to wykazała Spółdzielni adres do doręczeń inny niż adres przysługującego jej w zasobach Spółdzielni lokalu.
W załączeniu treść Uchwały.

» czytaj więcej «

25-10-2017

Zmiana stawki odpisu na fundusz remontowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielkopolanka informuje, iż z dniem 1 lutego 2018 roku ulegną zmianie stawki odpisu na fundusz remontowy dla lokalizacji:
- ul. Konfederacka 9,11
- ul. Czapla 21
 

» czytaj więcej «

18-11-2016

Budowa masztu telefonii komórkowej na budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Wilczak 12A

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" zawiadamia, że nie została poinformowana o budowie masztu anteny telefonii komórkowej na budynku Uniwersytetu Medycznego znajdującego się przy ul. Wilczak 12A w Poznaniu.

» czytaj więcej «

22-09-2016

Zmiana stawki odpisu na fundusz remontowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielkopolanka informuje, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku ulegną zmianie stawki odpisu na fundusz remontowy dla lokalizacji: Dolina, Naramowicka, Os. Na Murawie, Dalemińska, Mołdawska, Morawska.   

» czytaj więcej «


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".