Komunikaty

03-09-2019

Uruchomienie ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" informuje, że w związku z planowanym na 9 września 2019 r. uruchomieniem ogrzewania, napełnione zostają wszystkie instalacje grzewcze. Prosimy o nastawienie zaworów grzejnikowych na maksymalną wartość. Czynność ta pozowli na skuteczne odpowietrzenie instalacji.  

» czytaj więcej «

27-05-2019

Podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.07.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w imieniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że od 1 lipca 2019 r. nastąpi podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

» czytaj więcej «

13-05-2019

Wyrok I instancji ws. wód opadowych

Szanowni Państwo,

7 stycznia 2019 r. informowaliśmy o wszczęciu procesów w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Przypominamy, że Miasto Poznań – ZDM oraz Aquanet S.A. przyjęły, że obowiązująca od początku roku 2018 ustawa Prawo wodne oraz znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dały podstawę do podwyższenia opłat za świadczenie usług. Spółdzielnia wystąpiła na drogę sądową w celu zakwestionowania tego stanowiska.

Zarząd SM „Wielkopolanka”

» czytaj więcej «

24-04-2019

Utworzenie funduszu celowego na sfinansowanie dostawy i montażu szlabanu ul. Czapla 21

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ankietowego w sprawie postawienia szlabanu przy wjeździe na osiedle położone przy ul. Czapla 21, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 8/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, w sprawie utworzenia funduszu celowego na sfinansowanie dostawy i montażu szlabanu na lokalizacji Spółdzielni stanowiącej nieruchomość przy ul. Czapla 21 w Poznaniu.

» czytaj więcej «

05-04-2019

Umowa ubezpieczeniowa Uniqa TU S.A.- formularz

Spóldzielnia Mieszkaniowa " Wielkopolanka" informuje, ze od 01.04.2019 r. zawarla umowe ubezpieczeniowa z towarzystwem UNIQA Towarzystwo Ubezpieczen S.A. W zwiazku z powyzszym zalaczamy aktywny formularz. Formularz ten jest dostepny takze w zakladce Formularze na naszej stronie internetowej.

» czytaj więcej «

07-01-2019

informacja w sprawie wód opadowych

» czytaj więcej «


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".