Komunikaty

10-04-2017

PRZETARG udział we wspólnocie hali garażowej przy ul. Św. Rocha 19

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu

przy ul. Grunwaldzkiej 104, OGŁASZA

PRZETARG

ofertowy nieograniczony na zakup udziału we współwłasności hali garażowej

 

·        miejsca postojowe przy ul. Św. Rocha 19

 

Nr miejsca

Pow.

Cena wywoławcza (kwota netto)

Cena wywoławcza

+ 23 % VAT (kwota brutto)

Bud. „C” 24

11,80

9 700,00

11 931,00

Bud. „C” 32

13,70

11 300,00

13 899,00

Bud. „D” 3

13,50

11 100,00

13 653,00

Bud. „D” 19

15,30

12 600,00

15 498,00

Bud. „D” 20

15,30

12 590,00

15 485,70

 

Pisemne oferty należy składać  w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na miejsce postojowe nr…”   do dnia  28  kwietnia  2017 roku, w sekretariacie Spółdzielni lub nadesłać pocztą. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy,  proponowaną cenę nabycia (nie niższą niż wywoławcza ),  potwierdzenie wpłaty wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu  i treścią ogłoszenia o przetargu i akceptacji  ich treści, jak również ustalonych warunków postępowania przetargowego.                                                                                                                                                            Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej brutto należy wpłacić  na konto nr:
77 2030 0045 1110 0000 0145 3040 w terminie do dnia  27.04.2017r. (termin zarachowania środków na koncie Spółdzielni).

Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta cenowa. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi
w terminie do dnia 4 maja 2017r.

Regulamin sprzedaży lokali oraz miejsc postojowych znajdujących się w zasobach SM „Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu dostępny jest w sekretariacie Spółdzielni oraz został zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni www.wielkopolanka.pl

 

Szczegółowe informacje na temat sprzedawanych udziałów we współwłasności hali garażowej można uzyskać w siedzibie Spółdzielni - Dział Członkowsko-Mieszkaniowy pok. nr 501 (V piętro)
lub pod nr tel. 61-820-50-51,

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz warunków przetargu, jak również ma prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.

PRZETARG udział we wspólnocie hali garażowej przy ul. Św. Rocha 19

 

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".