Komunikaty

10-04-2017

PRZETARG na zakup nieruchomości – działki zabudowanej położonej w Poznaniu przy ul. Murawa 5/22


Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu

przy ul. Grunwaldzkiej 104, OGŁASZA

PRZETARG    NIEOGRANICZONY

na zakup nieruchomości  – działki zabudowanej położonej
w Poznaniu przy ul. Murawa:

 

·       działka nr 5/22  o powierzchni  0.0164 ha

                 (KW nr PO1P/00267487/0)

 

Cena wywoławcza – 55 700,00 zł netto

 

Właściciel:   Miasto Poznań jako właściciel gruntu i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” jako wieczysty użytkownik gruntu
i właściciel budynku

 

Pisemne oferty należy składać  w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg -  nieruchomość KW nr PO1P/00267487/0”   do dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sekretariacie Spółdzielni lub nadesłać pocztą. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy,  proponowaną cenę nabycia (nie niższą niż wywoławcza ),  potwierdzenie wpłaty wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu 
i treścią ogłoszenia o przetargu i akceptacji  ich treści, jak również ustalonych warunków postępowania przetargowego.                                                                                                                                                           Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej brutto należy wpłacić  na konto nr:
77 2030 0045 1110 0000 0145 3040 w terminie do dnia  27.04.2017r. (termin zarachowania środków na koncie Spółdzielni).

Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta cenowa. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 4 maja 2017r.

 

Regulamin sprzedaży nieruchomości gruntowej dostępny jest w sekretariacie Spółdzielni oraz został zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni www.wielkopolanka.pl

Szczegółowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółdzielni - Dział Członkowsko-Mieszkaniowy pok. nr 501 (V piętro)
lub  pod nr tel. 61-820-50-51.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz warunków przetargu, jak również ma prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.

 PRZETARG na zakup nieruchomości  – działki zabudowanej położonej w Poznaniu przy ul. Murawa 5/22

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".