Komunikaty

10-01-2018

PRZETARG na zakup nieruchomości Lokal użytkowy - Osiedle Na Murawie 3 „B” lokal nr 8n

   

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu

przy ul. Grunwaldzkiej 104, OGŁASZA

PRZETARG

ofertowy nieograniczony na zakup nieruchomości

·      Lokal użytkowy -   
Osiedle Na Murawie 3 „B” lokal nr 8n
  

                                   

o powierzchni użytkowej  43,92m2 (piwnica)

cena wywoławcza120 000,00 zł netto + 23% VAT 

 

Pisemne oferty należy składać  w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na lokal nr…”   do dnia 31 stycznia 2018 roku, w sekretariacie Spółdzielni lub nadesłać pocztą. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy,  proponowaną cenę nabycia (nie niższą niż wywoławcza ),  potwierdzenie wpłaty wadium oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu  i treścią ogłoszenia o przetargu i akceptacji  ich treści, jak również ustalonych warunków postępowania przetargowego.                                                                                                                                                           Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej brutto należy wpłacić  na konto nr:
77 2030 0045 1110 0000 0145 3040 w terminie do dnia  30.01.2018r. (termin zarachowania środków na koncie Spółdzielni).

Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta cenowa. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi
w terminie do dnia 2 lutego 2018r.

 

Regulamin sprzedaży lokali oraz miejsc postojowych znajdujących się w zasobach SM „Wielkopolanka” z siedzibą w Poznaniu dostępny jest w sekretariacie Spółdzielni oraz został zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni www.wielkopolanka.pl

Szczegółowe informacje na temat sprzedawanego lokalu użytkowego  można uzyskać w siedzibie Spółdzielni - Dział Członkowsko-Mieszkaniowy pok. nr 501 (V piętro)
lub pod nr tel. 61-820-50-51,

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz warunków przetargu, jak również ma prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.

 Ogloszenie_lokal_uzytkowy_01_2018.pdf

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".