Aktualności

20-05-2013

Oświadczenie o liczbie osób zamiekszkujących lokal.

Wchodząca w życie w dniu 1 lipca 2013 roku nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza nowy system odprowadzania i rozliczania śmieci bytowych, powstających na zamieszkiwanych przez Państwa nieruchomościach.

Użytkownicy nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz GOAP opłat w wysokości zależnej od sposobu gromadzenia śmieci:

- selektywnego, tj. z zastosowaniem segregacji - obecnie uchwalona opłata wynosi 12 zł/osobę,

- zmieszanego, tj. bez segregacji - obecnie uchwalona opłata wynosi 20 zł/osobę.

Opłaty te naliczane będą wg ilości osób zamieszkujących/przebywających czasowo w danym lokalu, przy czym dla lokali zajmowanych przez większą ilość osób stosowane będą opłaty zmniejszone.

W celu obniżenia kosztów wywozu odpadów Spółdzielnia zobowiązuje wszystkich Państwa do ich segregowania, począwszy od 1 lipca 2013 roku. Ma to na celu możliwość zadeklarowania w Państwa imieniu niższej 12 złotowej opłaty. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów GOAP jest uprawniony do nałożenia wyższych
opłat, przewidzianych dla śmieci zmieszanych. Opłaty te obciążą mieszkańców nieruchomości, na której taki stan stwierdzono.

Spółdzielnia ma obowiązek przekazania do Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (GOAP) szczegółowej informacji, dotyczącej ilości osób zamieszkujących/przebywających czasowo w poszczególnych lokalach. Dane te zgromadzone zostaną na podstawie wypełnionych przez Państwa deklaracji, załączonych do niniejszego pisma. Niezłożenie deklaracji będzie skutkowało ustaleniem przez GOAP wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Prosimy zatem o rzetelne wypełnienie załączonego oświadczenia, dotyczącego liczby osób zamieszkujących/przebywających czasowo w danym lokalu. Osobami takimi są: właściciel lokalu i domownicy, a także najemca, biorący w użyczenie, użytkownik, opiekunowie osób starszych i
opiekunowie dzieci przebywające w lokalu w ciągu dnia, itp.

Wypełnione i podpisane oświadczenia prosimy przesłać na adres Spółdzielni lub złożyć osobiście w siedzibie Spółdzielni w terminie 7 dni.

OŚWIADCZENIE.PDF

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".