Aktualności

23-05-2013

Oświadczenie dla lokali użytkowych.

Wchodząca w życie w dniu 1 lipca 2013 roku nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza nowy system odprowadzania i rozliczania śmieci bytowych, powstających w użytkowanych przez Państwa lokalach.Użytkownicy nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz GOAP opłat w wysokości zależnej od sposobu gromadzenia śmieci:

-    selektywnego, tj. z zastosowaniem segregacji,

-    zmieszanego, tj. bez segregacji.

W celu obniżenia kosztów wywozu odpadów Spółdzielnia zobowiązuje wszystkich Państwa do ich segregowania, począwszy od 1 lipca 2013 roku. Ma to na celu możliwość zadeklarowania w Państwa imieniu niższej opłaty.

Jednocześnie informujemy,  że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów GOAP jest uprawniony do nałożenia wyższych opłat, przewidzianych dla śmieci zmieszanych. Opłaty te obciążą mieszkańców nieruchomości, na której taki stan stwierdzono.

Spółdzielnia ma obowiązek przekazania do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP) szczegółowej informacji, które zgromadzone zostaną na podstawie wypełnionych przez Państwa deklaracji, załączonych do niniejszego pisma. Niezłożenie deklaracji będzie skutkowało ustaleniem przez GOAP wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Prosimy zatem o rzetelne wypełnienie załączonego oświadczenia, dotyczącego ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w Państwa lokalu.

Wypełnione i podpisane oświadczenia prosimy przesłać na adres Spółdzielni lub złożyć osobiście w siedzibie Spółdzielni (biuro podawcze, pokój nr 15) w terminie 7 dni.

 Oświadczenie_lokale_uzytkowe.pdf

 

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".