Aktualności

12-05-2017

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu zaprasza na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017r. o godz. 18.00 w auli Wydziału Nauk Geograficznych 
ul. Krygowskiego 10 (Morasko).

Porządek obrad:

      1.            Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium w składzie:

Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz.

      2.            Przedstawienie Regulaminu obrad.

      3.            Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

      4.            Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.

      5.            Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

      6.            Informacje z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.

      7.            Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016.

      8.            Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.

      9.            Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach 6 – 8.

  10.            Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016,

b)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016,

c)      udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2016,

d)      pokrycia straty bilansowej  Spółdzielni za 2016 rok.

  11.            Wolne głosy i wnioski.

  12.            Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

  13.            Zakończenie Zebrania.

 

Informujemy, że sprawozdania oraz projekty uchwał będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni (Kancelaria, parter, pok. nr 12) od dnia 22.05.2017r. do 05.06.2017r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się w tymi dokumentami.

Prosimy o zabranie ze sobą na Walne Zgromadzenie dowodu osobistego.

 

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".