Aktualności

20-05-2019

Informacja o osobach uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem przypominamy, że 9 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmienione zostały między innymi zasady nabycia i utraty członkostwa. Przekłada się to bezpośrednio na uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Na podstawie aktualnych przepisów uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są osoby, którym przysługuje:
1)      spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
2)      spółdzielcze prawo do miejsca postojowego w hali garażowej,
3)      roszczenie o ustanowienie odrębnej własności (ekspektatywa własności),
4)      udział we współwłasności hali garażowej,
5)      prawo odrębnej własności lokalu – jeśli osoby te były członkami Spółdzielni przed 9 września 2017 r. lub uzyskały status członka po tej dacie przez złożenie deklaracji członkowskiej.
Jeżeli prawo do lokalu przysługuje wspólnie małżonkom – oboje są członkami Spółdzielni, w związku z czym oboje uprawnieni są do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że uzyskanie członkostwa nie wymaga obecnie składania deklaracji członkowskiej. Członkami są z mocy prawa osoby, którym przysługują wskazane wyżej prawa, niezależnie od tego, czy składały one kiedykolwiek deklarację członkowską.
Wyjątek dotyczy osób, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu i które jednocześnie nie były członkami Spółdzielni przed 9 września 2017 r. Status członka, a co za tym idzie – prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą one uzyskać jedynie przez złożenie deklaracji członkowskiej.
Aktualne przepisy przewidują możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Jeden pełnomocnik nie może jednak reprezentować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie (pod rygorem nieważności) i złożone w oryginale do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przepisy nie wprowadzają obowiązkowego formularza pełnomocnictwa, zachęcamy jednak do skorzystania z przygotowanego przez Spółdzielnię i udostępnionego Państwu wzoru. Usprawni to wydawania mandatów.
 

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".