Aktualności

07-01-2019

Informacja w sprawie wód opadowych

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" informuje, iż od początku roku 2018 obowiązuje nowa ustawa – Prawo wodne oraz znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Podmioty świadczące usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych przyjęły stanowisko, zgodnie z którym nowelizacja dała podstawę do podwyższenia opłat za świadczenie tych usług. Według przyjmowanej przez te podmioty interpretacji, powierzchnia, od której naliczane są opłaty, powinna zostać powiększona o powierzchnię dachów (nieuwzględnianą do końca 2017 r. przy kalkulacji opłat), a ponadto na podmioty korzystające z usług przerzucona powinna zostać opłata uiszczana na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.

Proponowany przez usługodawców nowy sposób kalkulacji opłat spowodowałby ich drastyczne podwyższenie. Wzrost opłat dla naszej Spółdzielni byłby różny w odniesieniu do poszczególnych lokalizacji, nie niższy jednak niż dwukrotny, a w przypadku większości lokalizacji zdecydowanie wyższy (dochodzący aż do dwudziestopięciokrotnego). Dane te bazują na porównaniu kalkulacji za 2017 i 2018 rok.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” kwestionuje stanowisko podmiotów świadczących usługi  w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Informujemy, że w celu rozstrzygnięcia powstałego sporu wystąpiliśmy na drogę sądową przeciwko Miastu Poznań – ZDM oraz Aquanet S.A. Dążymy do zaakceptowania przez sądy stanowiska prezentowanego przez  kancelarie prawne obsługujące  Spółdzielnię, a które prowadzą do całkowicie odmiennych wniosków niż te prezentowane przez usługodawców.

O wynikach procesów w niniejszej sprawie i ich wpływie na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych będziemy Państwa na bieżąco informować.

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".