Aktualności

13-05-2019

Wyrok I instancji ws. wód opadowych

Szanowni Państwo,

7 stycznia 2019 r. informowaliśmy o wszczęciu procesów w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Przypominamy, że Miasto Poznań – ZDM oraz Aquanet S.A. przyjęły, że obowiązująca od początku roku 2018 ustawa Prawo wodne oraz znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dały podstawę do podwyższenia opłat za świadczenie usług. Spółdzielnia wystąpiła na drogę sądową w celu zakwestionowania tego stanowiska.

 

Dnia 24 kwietnia 2019 r. wydany został pierwszy wyrok w tych sprawach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział I Cywilny zgodził się z przedstawioną przez naszą Spółdzielnię argumentacją i orzekł, że od 1 stycznia 2018 r. Spółdzielnia nie jest zobowiązana do uiszczania opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych na rzecz Miasta Poznań – ZDM.

 

Jest to rozstrzygnięcie korzystne dla Spółdzielni. Zastrzegamy jednak, że wyrok nie jest prawomocny i może zostać zaskarżony. Ostateczny wynik sprawy nie jest więc jeszcze przesądzony. W dalszym ciągu toczy się ponadto postępowanie w drugim z wszczętych przez naszą Spółdzielnie procesów (przeciwko Aquanet S.A.). Na razie nie można więc jeszcze mówić o definitywnym rozstrzygnięciu w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

 

Z poważaniem,

Zarząd SM „Wielkopolanka”

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".