Aktualności

17-12-2009

Artykuł w Głosie Wielkopolskim o Spółdzielni.

W dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego ukazał się artykuł o sytuacji w Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka. Zachęcamy Państwa do lektury (skan artykułu w załączeniu).


W materiale przedstawiono stanowisko Zarządu i tych kilku członków, którzy nie zgadzają się z tekstem uchwały podjętej przez ostatnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zabrakło nam stanowiska tych członków Spółdzielni, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu i zdecydowanie opowiedzieli się za rozwiązaniem problemu tzw. niedopłat głosując za przyjęciem uchwały, w stosunku głosów 236 za do 23 przeciw.
Przypominamy, że w ostatnim Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło ponad 320 członków, co oznacza około 15- procentową frekwencję, najwyższą w historii wszystkim walnych zgromadzeń Spółdzielni.
 

To ci Państwo wyrażają wolę większości, która chce rozwiazać problem i budować w spokoju przyszłość Spółdzielni i jej członków. Po raz kolejny okazało się, że najgłośniejsze są osoby, które same niczego nie budują, a jedynie chcą zniweczyć dokonania innych.
 

Tymczasem wśród osób oprotestowujących decyzję ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są członkowie byłych władz spółdzielni, którzy zdaniem lustratorów doprowadzili do kłopotów SM Wielkopolanka.


W przesłanym przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP liście polustracyjnym, z badania lustracyjnego za okres od 1 kwietnia 2004 do 31 grudnia 2005 roku, napisano między innymi :


- nieprawidłowości te nie sa tylko następstwem niewłaściwej pracy ówczesnych Zarządów(…); występują przesłanki, iż działania ówczesnych Członków Zarządu Spółdzielni, a także innych osób sa działaniami popełnianymi świadomie na szkodę Spółdzielni,
- wystapienie wielu z tych nieprawidłowości nie byłoby możliwe gdyby ówcześnie funkcjonujące Rady Nadzorcze należycie wypełniały swoje obowiązki, a szczególności w sposób wystarczający sprawowały funkcję kontrolno-nadzorczą.

Artykuł - Głos Wielkopolski z dn. 17.12.2009 r.


 

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".