Aktualności

20-01-2010

Sąd wstrzymał wykonanie uchwały.

Przeciwko uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” z dnia 19 października 2009 r. zostały wniesione do Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydziału I Cywilnego dwa pozwy: Marta Mancewicz – pozew z dnia 27 listopada 2009 r. oraz Piotr Kotek, były Przewodniczący Rady Nadzorczej – pozew z dnia 28 listopada 2009 r.


Wyżej wymienieni członkowie Spółdzielni wnieśli o uchylenie zaskarżonej uchwały i jednocześnie złożyli wnioski o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie wykonania przedmiotowej uchwały.
Spółdzielnia w dniu 7 grudnia 2009 r. ustosunkowała się do wniosków o udzielenie zabezpieczenia powództwa. Pełnomocnik Spółdzielni wniósł w nich o oddalenie wniosku  o udzielenie zabezpieczenia.


Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 22 grudnia 2009 r. udzielił zabezpieczenia obu powództw poprzez wstrzymanie wykonania przedmiotowej uchwały.
Na powyższe postanowienia w dniu 13 stycznia 2010 r. w imieniu pozwanej Spółdzielni zostały złozone zażalenia, w których Spółdzielnia domaga się zmiany zaskarzonych postanowień poprzez oddalenie wniosków o udzielenie zabezpieczenia powództwa.
W uzasadnieniu powyzszych zazaleń podano m.in., ze sąd pierwszej instancji naruszył liczne przepisy kodeksu postępowania cywilnego, wskazując w szczególności na udzielenie zabezpieczenia w sytuacji, gdy powodowie nie uprawdopodobnili swego roszczenia ani nie wykazali interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.
Sąd naruszył zasadę równości stron procesu, opierając się wyłącznie na dowodach i twierdzeniach przedstawionych przez powodów, nie odnosząc się w najmniejszym stopniu do argumentów strony przeciwnej. Ponadto Sąd nie rozpatrzył całego materiału zebranego w sprawie, w sposób niedopuszczalny uznając za wiarygodne gołosłowne twierdzenia powodów, pomimo wykazania przez Spółdzielnię ich bezpodstawności.
SM "Wielkopolanka" zakwestionowała twierdzenia p. Kotka i p. Mancewicz, które w pełni zaakceptował Sad pierwszej instancji, iż Spółdzielnia w wyniku wykonania uchwały poniesie jakiekolwiek straty finansowe, wyjaśniając, iż prognozowana strata ma charakter czysto rachunkowy i nie wpłynie negatywnie na sytuację finansową Spółdzielni. W zażaleniach wskazano również, iż dokonany sposób zabezpieczenia jest nadmiernie uciążliwy dla pozwanej Spółdzielni oraz jej członków.
 

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".