Aktualności

02-06-2022

Zawiadomienie o głosowaniu uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 36 § 9 w zw. § 13 ustawy - Prawo spółdzielcze w zw. z art. 1 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zawiadamia, że na dzień 27 czerwca 2022 r. zarządził głosowanie w sprawie podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu.  

Głosowanie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. siedzibie Spółdzielni w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 104 na parterze w pokoju nr 12 (Kancelaria) w godzinach od 12:00 do 20:00.

Prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi poniżej materiałami, w szczególności z Zawiadomieniem Zarządu, Instrukcją do głosowania oraz projektami Uchwał.

UWAGA:
Udział w głosowaniu będzie możliwy na zasadach wskazanych w poniższych materiałach, w tym po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.
 

 

Poddane pod głosowanie na piśmie zostaną następujące uchwały:

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2019;
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2019;
 3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu – Dorocie Falkowskiej za rok 2019;
 4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu – Grzegorzowi Maćkowiakowi za rok 2019;
 5. Uchwała w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysku netto) Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2019 na fundusz zasobowy;
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2020;
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2020;
 8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu – Dorocie Falkowskiej za rok 2020;
 9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu – Grzegorzowi Maćkowiakowi za rok 2020;
 10. Uchwała w sprawie pokrycia straty bilansowej (straty netto) Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2020 z funduszu zasobowego;
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2021;
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2021;
 13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu – Dorocie Falkowskiej za rok 2021;
 14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu – Grzegorzowi Maćkowiakowi za rok 2021;
 15. Uchwała w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysku netto) Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2021 na fundusz zasobowy.

 

Poniżej do pobrania materiały:          

 1. Zawiadomienie o zarządzeniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu uchwał na piśmie.
 2. Instrukcja głosowania na piśmie w dniu 27 czerwca 2022 r. przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu.
 3. Pełnomocnictwo do głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu.
 4. Projekty Uchwał 1-15/2022.
 5. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” za rok 2019.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” za rok 2019.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
 8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego  za 2019 r.,podsumowanie wyników z badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
 9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” za rok 2020.
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka za rok 2020.
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
 12. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” za rok 2021.
 13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka za rok 2021.
 14. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".