Aktualności

25-02-2010

Wzrost opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

W grudniu ubiegłego roku Spółdzielnia otrzymała pismo Prezydenta Miasta Poznania, informujące o podniesieniu opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
z kwoty 90.767,21 zł do 625.504,23 zł. Miało to bezpośrednie przełożenie na wysokość comiesięcznych opłat eksploatacyjnych, o czym informowaliśmy Państwa w odrębnej korespondencji.

Sytuacja dotyczy tych z Państwa, których lokale mieszkalne lub usługowe, a także miejsca postojowe oraz garaże znajdują się w budynkach posadowionych na gruntach nie będących własnością, lecz jedynie w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.
Osoby, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokali lub miejsc postojowych wnoszą wyżej wymienioną opłatę w comiesięcznych ratach, natomiast Ci  z Państwa, którzy mają ustanowioną odrębną własność zobowiazani są do jej jednorazowego uiszczenia w terminie do 31 marca każdego roku.

Zgodnie z przysługującym w tym zakresie prawem Zarząd Spółdzielni wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu odwołanie od powziętej przez władze Poznania decyzji.
W przypadku uwzględnienia złożonego przez Spółdzielnię odwołania różnica pomiędzy wpłaconą przez Państwa wyższą kwotą opłaty za wieczyste uzytkowanie gruntów, a ustaloną wysokością opłaty rocznej zostanie zaliczona na poczet opłat eksploatacyjnych lub też zwrócona.

Z treścią pisma Prezydenta Miasta Poznania wraz z załącznikami możecie się Państwo zapoznać TUTAJ.

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".