Aktualności

29-06-2022

Informacja o wynikach głosowania na piśmie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu uprzejmie informuje, że w wyniku głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni przeprowadzonego w siedzibie Spółdzielni w dniu 27 czerwca 2022 r., większością głosów zostały podjęte następujące Uchwały:

1.Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2019;
2.Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2019;
3.Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu – Dorocie Falkowskiej za rok 2019;
4.Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu – Grzegorzowi Maćkowiakowi za rok 2019;
5.Uchwała nr 5 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysku netto) Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2019 na fundusz zasobowy;
6.Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2020;
7.Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2020;
8.Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu – Dorocie Falkowskiej za rok 2020;
9.Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu – Grzegorzowi Maćkowiakowi za rok 2020;
10.Uchwała nr 10 w sprawie pokrycia straty bilansowej (straty netto) Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2020 z funduszu zasobowego;
11.Uchwała nr 11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2021;
12.Uchwała nr 12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2021;
13.Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu – Dorocie Falkowskiej za rok 2021;
14.Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu – Grzegorzowi Maćkowiakowi za rok 2021;
15.Uchwała nr 15 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysku netto) Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka” w Poznaniu za rok 2021 na fundusz zasobowy.
 
Zarząd Spółdzielni udostępnia niniejszym skany podjętych Uchwał oraz Protokołu Komisji Skrutacyjnej. Wgląd do ww. dokumentów możliwy jest również w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 104.
 
Skan dokumentów poniżej:
 

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".