Aktualności

04-07-2022

Kolejna wygrana Spółdzielni przed sądem administracyjnym ws. wód opadowych !!!

Szanowni Państwo,

z satysfakcją informujemy o kolejnym sukcesie w sprawie opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wydanym wczoraj wyroku (w sprawie ze skargi m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka”) stwierdził nieważność Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 listopada 2020 r. Zaskarżone zarządzenie dotyczyło ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania, stosowanej przez Aquanet S.A.

Spółdzielnia konsekwentnie wskazywała na wady ww. Zarządzenia, w tym na brak ustalenia w nim wszystkich czynników, które mają wpływ na wysokość opłaty za odprowadzanie "deszczówki”. Zdaniem Spółdzielni Prezydent Miasta Poznania w Zarządzeniu winien wskazać szczegółowo, w jaki sposób ma być ustalana przedmiotowa opłata i nie może pozostawiać żadnych elementów do decyzji innych podmiotów, przede wszystkim Aquanet S.A.

WSA w Poznaniu we wczorajszym wyroku przyznał rację Spółdzielni i podzielił stanowisko wyrażone w innym wyroku dotyczącym wód opadowych, wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 3 listopada 2021 r. Przywołany wyrok również zapadł dzięki staraniom Spółdzielni Mieszkaniowej „Wielkopolanka”, a o jego wydaniu informowaliśmy Państwa na stronie Spółdzielni w dniu 20 grudnia 2021 r.

Wczorajszy wyrok WSA w Poznaniu nie jest prawomocny. Prezydent Miasta Poznania może wnieść skargę kasacyjną, a wówczas sprawę będzie rozpoznawać Naczelny Sąd Administracyjny.

Powyższe orzeczenia, jak również szereg wyroków wydanych w sprawach cywilnych, potwierdzają, że uzasadnione były wątpliwości Spółdzielni dotyczące podstaw prawnych pobierania opłat za „deszczówkę” po zmianie stanu prawnego (od początku 2018 r.) oraz co do treści aktów wydawanych w tym przedmiocie przez organy Miasta Poznania. Starania Spółdzielni zmierzają do uniknięcia obciążania członków wadliwie naliczanymi opłatami i na tym gruncie Spółdzielnia osiąga kolejne sukcesy.

Dzięki działaniom Spółdzielni Sądy potwierdziły prawomocnie odpadnięcie podstawy naliczania wspomnianych opłat za okres od stycznia 2018 r. do końca marca 2021 r. w zakresie kanalizacji deszczowej, a także za część 2020 r. w zakresie kanalizacji ogólnospławnej (w przypadku pozostałych okresów toczą się jeszcze postępowania przed sądami cywilnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

O wynikach toczących się spraw sądowych i ich wpływie na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych będziemy Państwa na bieżąco informować.

Z poważaniem,

Zarząd SM „Wielkopolanka”

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".