Aktualności

23-06-2010

Informacja z Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15 czerwca tego roku w auli Wydziału Nauk Geograficznych UAM w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka. W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 170 członków Spółdzielni z 2204 uprawnionych.


Obradom przewodniczył Dariusz Walkowiak, przewodniczący kończącej swoją kadencję Rady Nadzorczej. Po odczytaniu Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjęto porządek obrad. Walne Zgromadzenie głosowało czy chce poszerzyć porządek obrad i zajmować się projektami uchwał zgłoszonymi przez członków Spółdzielni. Ostatecznie Walne zadecydowało, że spośród 7 zgłoszonych projektów uchwał zajmie się tylko projektem uchwały w sprawie zwrócenia się do Rady Nadzorczej o wykluczenie Piotra Kotka i Huberta Norka z grona członków Spółdzielni.
 

Kolejnym krokiem był wybór komisji wyborczej, skrutacyjnej i wnioskowej. Po ich ukonstytuowaniu się biegły rewident przedstawił informacje z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2009. Opinia w kwestii sprawozdania finansowego wydana została bez zastrzeżeń.


Prezes Zarządu, Dorota Falkowska przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2009 roku poruszając następujące kwestie: zatrudnienie, sytuację finansową Spółdzielni, kwestie związane z ustanawianiem odrębnej własności, inwestycję przy ulicy Wojskowej, wykorzystanie funduszu remontowego oraz sprawy związane z administrowaniem budynkami.
Następnie zaprezentowano sprawozdanie Rady Nadzorczej SM Wielkopolanka za rok 2009. Po czym przystapiono do głosowania uchwał. Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:


• zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2009
• zatwierdzono roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2009
• udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu – Dorocie Falkowskiej
• udzielono absolutorium Członkowi Zarzadu – Grzegorzowi Maćkowiakowi
• przeznaczono nadwyżkę bilansowa (zysk netto) za 2009r. na fundusz zasobowy
• określono liczbę członków Rady Nadzorczej na kadencję 2010 – 2013 – w liczbie 7 osób
• zdecydowano o zwróceniu się do Rady Nadzorczej o wykluczenie Piotra Kotka i Huberta Norka z grona członków Spółdzielni

Warto podkreślić, że Dorota Falkowska, Prezes Zarządu i Grzegorz Maćkowiak, Członek Zarządu otrzymali absolutorium bez jednego głosu sprzeciwu. Jednogłośnie zatwierdzono również roczne sprawozdanie Zarzadu z działalności Spółdzielni w 2009 roku. Świadczy to o tym, że członkowie Spółdzielni w pełni doceniają i akceptują działania Zarządu dla dobra Spółdzielni i jej członków.

Ostatnim punktem obrad była prezentacja kandydatów i wybór czlonków nowej Rady Nadzorczej SM Wielkopolanka. W trakcie prezentacji okazalo się, że Piotr Kotek nie może kandydować, ponieważ ma zaległości finansowe wobec Spółdzielni. Nie mógł być kandydatem również Hubert Norek, ponieważ zasiada w radach nadzorczych firm prowadzcych dzialalność konkurencyjną wobec SM Wielkopolanka, a to jest niezgodne z prawem spółdzielczym.


W wyniku głosowania członkami nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2010-2013 wybrani zostali: Marta Jarzębowicz, Tomasz Klausa, Jarosław Krzyżaniak, Krzysztof Maj, Lidia Szymańska, Anna Tasiemska oraz Dariusz Walkowiak.
 

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".