Aktualności

03-11-2011

Oświadczenie.

Szanowni Państwo,


Zarząd SM Wielkopolanka chciałby w kilku słowach odnieść się do pojawiających się w internecie informacji, których autorzy niezmiennie manifestują satysfakcję z problemów części członków Spółdzielni. Zaznaczyć należy, iż owe problemy są m. in. owocami aktywności twórców wspomnianych informacji. Przechodząc do meritum, wskazujemy w pierwszej kolejności, iż orzeczenie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 września 2011 roku, z radością powitane jedynie przez kilku członków Spółdzielni, nie jest prawomocne, zatem przedwczesne jest ferowanie jakichkolwiek kategorycznych twierdzeń w zakresie skutków wspomnianego wyroku.

Odnosząc się do podniesionych wątpliwości co do mandatu obecnych władz Wielkopolanki wskazać należy, iż wynika on z poparcia udzielanego niezmiennie od kilku lat przez większość członków. Należałoby raczej zadać pytanie jakim mandatem do destrukcyjnych działań dysponuje grupa kilku osób, która w imię swoich partykularnych interesów i wbrew wielokrotnie wyrażanej woli ogółu za wszelką cenę stara się utrudnić funkcjonowanie Spółdzielni? Zarząd Spółdzielni konsekwentnie stoi na stanowisku, iż dokonane w 2005 i 2006 roku rozliczenie kosztów budowy lokali oraz miejsc postojowych obarczone było rażącymi nieprawidłowościami. W tych warunkach działania Spółdzielni muszą zmierzać do minimalizowania skutków niesprawiedliwych i błędnych rozliczeń.

Odnosząc się krótko do kwestii uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia dwóch członków z grona spółdzielców Zarząd SM Wielkopolanka oświadcza, iż szanuje oczywiście orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, jednakże wskazać należy iż orzeczenia te są rezultatem formalnego podejścia Sądu do oceny działań wykluczonych członków. Obydwa wyroki, o których z entuzjazmem informują zainteresowani członkowie, oparte są bowiem przede wszystkim na ocenie, że działania członków polegające na zaskarżeniu uchwały walnego zgromadzenia są formalnie zgodne z prawem.

W ocenie organów Spółdzielni zgodność z prawem określonych zachowań nie wyklucza ich nagannej moralnie oceny, którą kierowały się organy Wielkopolanki podejmując uchwały w przedmiocie wykluczenia.
 

 

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".