Aktualności

19-02-2013

Sąd Najwyższy wydał rozstrzygnięcia.

Informujemy, że w ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał rozstrzygnięcia dotyczące następujących spraw:
- uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia SM „Wielkopolanka” z 23 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia środków z funduszu remontowego na fundusz zasobowy;
- uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM „Wielkopolanka” z 19 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania niedopłat związanych z lokalami.

W pierwszej z powyższych spraw skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego wniósł członek Spółdzielni kwestionujący ważność uchwały. W drugiej sprawie skargę kasacyjną wnosiła Spółdzielnia dążąc do utrzymania w mocy uchwały, która miała rozwiązać problem niedopłat.

W obu przypadkach Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skarg kasacyjnych do rozpoznania. Oznacza to, że Sąd Najwyższy nie rozstrzygnął tych spraw merytorycznie. Zaznaczmy, że postępowanie sądowe jest co do zasady dwuinstancyjne, a skargi kasacyjne przyjmowane są do rozpoznania tylko wówczas, gdy Sąd Najwyższy uzna spraę? za odpowiednio doniosłą lub dostrzeże szczególnie rażące błędy w postępowaniu przed sądami I i II instancji.

Z uwagi na odmowę przyjęcia skarg kasacyjnych do rozpoznania, w powyższych sprawach ostatecznie pozostają w mocy orzeczenia sądów II instancji.
 

« powrót


Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".